Pro jarní sezonu 2022 je zahájen předprodej ovocných stromků a růží.
Položení trávníkového koberce kolem domu Krusice

Zelený trávník u domu za víkend

Položení trávníkového koberce proběhlo rychle, příprava terénu byla kvalitní.

Více času zabere výsadba rostlin a keřů, ale okrasná zahrada bude tvořit krásný prostor.